Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERLAN

Prezime Berlan ima zanimljivo značenje i intrigantno porijeklo koje seže daleko u povijest. Ovo prezime često se susreće kod osoba hrvatskog podrijetla i ima svoje korijene u Slavoniji. Prezime Berlan