Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERKA

Prezime BERKA ima zanimljivo značenje koje je povezano s prirodom i geografskim područjem. U ovom odlomku ćemo istražiti porijeklo prezimena i kako se ono vezuje za prirodu.Značenje prezimena BERKA