Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERISLAVIĆ

Prezime Berislavić ima dugu povijest koja seže unatrag u vrijeme srednjeg vijeka. Prezimena su postala obvezni dio identiteta tek u 19. stoljeću, a prije toga ljudi su se prepoznavali po imenima i nad