Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERISHA

Prezime Berisha vrlo je rasprostranjeno u Albaniji i drugim dijelovima Balkana, pa i diljem svijeta. Riječ je o prezimenu koje ima značajnu povijest i tradiciju, a koje je ujedno i jedno od najčešćih