Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Berisava

Imena su odraz naše osobnosti i kulture. Svako ime ima svoju priču i značenje, a Berisava je jedno od tih imena. Berisava je ime koje se rijetko čuje, ali ima zanimljivo značenje i porijeklo.Značenj