Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERGAM

Prezime BERGAM je prilično rijetko u Hrvatskoj, ali se može naći u nekoliko krajeva, poput Zagorja, Međimurja i Rijeke. Zanimljivo je da se prezime BERGAM javlja i u drugim dijelovima Europe, poput Nj