Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEREND

Prezime Berend je jedno od mnogih prezimena koja su nastala u srednjem vijeku. Porijeklo ovog prezimena može se pronaći u Njemačkoj, gdje je Berend bio uobičajeno ime za muškarce. Prezime Berend nasta

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEREND

Berend – značenje i porijeklo prezimenaPrezime Berend može se naći u različitim zemljama, ali najčešće je zastupljeno u Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Austriji. Prezime Berend p