Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERDIK

Prezime BERDIK ima tursko porijeklo i često se može pronaći u Turskoj, kao i u susjednim zemljama poput Azerbajdžana, Irana, Iraka i Sirije. Prezime BERDIK odnosi se na riječ "berdik" koja u turskom j