Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERBEROVIĆ

Prezime Berberović može se pronaći u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. Prema nekim izvorima, prezime Berberović potječe od turske riječi "berber", što znači brijač ili fr