Nesanica koja uključuje teško zaspivanje, teške snove, često buđenje, iskidan san i mamurna jutra zbog nenaspavanosti je možda najraširenija tegoba na svijetu i svi se s njom suoče barem u nekim život