Beloxim pripada u skupinu antibiotika koji se nazivaju cefalosporini. Lijek će se koristiti za liječenje infekcija kod djece i odraslih. Najčešće se primjenjuje za: Liječenje infekcija grla i sinusa,