Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEKTAŠI

Prezime Bektaši ima duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s derviškim redom i islamskom tradicijom. Ovo prezime se često javlja u Bosni i Hercegovini, ali također i u drugim dijelovima Balkana