Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Beba

Ime Beba je jedno od onih imena koja su rijetka i neobična, a opet su vrlo lijepa i značajna. Njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi i intrigantni, pa ćemo u ovom članku istražiti kako se ime Beba