Još u stara vremena, kada su porodi u vlastito domu bili normalni i pravilo, a u bolnicu se odlazilo samo ako bi nastupile nepredviđene komplikacije, babica i starije žene su brižno bdjele i nad rodil