Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŽDAR

Značenje i porijeklo prezimena BAŽDAR: Odakle potječe?Prezime BAŽDAR pripada skupini prezimena koja se većinom pojavljuju na području Hrvatske, ali i susjednih zemalja poput Slovenije i Srbije. Prez