Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BATAKOVIĆ

Prezime BATAKOVIĆ je jedno od mnogih prezimena koja se koriste u Hrvatskoj. Ovo prezime ima dugu povijest i bogatu baštinu, te se može pratiti sve do srednjeg vijeka. Njegovo porijeklo seže iz okoline