Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŠTEK

Značenje i porijeklo prezimena BAŠTEK: Odakle potječe?Prezime BAŠTEK je u Hrvatskoj relativno rijetko, no ipak zanimljivo za istraživanje. Prema dostupnim podacima, prezime se najviše pojavljuje u s