Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŠICA

Prezime Bašica jedno je od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, a nositelji se nalaze diljem svijeta. Ime Bašica vuče svoje korijene iz turskog jezika, od riječi "baş" što znači "glava". Prezime