Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŠELOVIĆ

Prezime BAŠELOVIĆ se prvi put pojavilo u Dalmaciji, tačnije u okolini Splita, u 18. vijeku. Pretpostavlja se da ovo prezime potiče od imena Basilio, koje je italijanskog porijekla, a znači "kraljevski