Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAHIĆ

Značenje i porijeklo prezimena BAHIĆ: Odakle potječe?Prezime Bahić je jedno od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Ono potječe od imena Bahadur, što na turskom jeziku znači hrabar, smion i jak.