Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŽDARIĆ

Prezime Baždarić ima svoje korijene u hrvatskoj etimologiji te se vjeruje da potječe od riječi "baždar" koja označava vrstu oružja - pušku sa širokim cijevima. Prezime Baždarić se tako može prevesti k

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAŽDARIĆ

Značenje i porijeklo prezimena BAŽDARIĆ: Odakle potječe?Prezime Baždarić potječe iz Hrvatske te se može pronaći u Dalmaciji, posebice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prezime se sastoji od dva di