Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BARTOLINČIĆ

Prezime BARTOLINČIĆ potječe iz Hrvatskog Zagorja i nosi sa sobom bogatu povijest. Ono se sastoji od imena Bartol, koje je varijanta imena Bartolomej, te sufiksa -inčić, koji označava pripadnost ili po