Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bartol

Ime Bartol je jedno od onih imena koja su prisutna u mnogim kulturama i zemljama diljem svijeta. Ovo ime ima zanimljivu povijest koja seže kroz stoljeća, a njegovo značenje i porijeklo su predmet mnog