Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BARE

Prezime BARE je relativno često u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima potječe iz dalmatinskog kraja. Ime BARE se često povezuje sa zanimanjem berberin (frizer, brijač), no postoje i druge teorije o pori