Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BARAC

Prezime Barac jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi 6.714 osoba s prezimenom Barac, što ga svrstava na 45. mjesto po brojnosti. Prezi