Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Baoša

Ime Baoša je rijetko ime koje se koristi u nekoliko zemalja svijeta. Ono ima svoje korijene u Kini, a značenje mu se razlikuje ovisno o zemlji u kojoj se koristi.U Kini, Baoša se sastoji od dva dije