Financije

OTP banka Splitska banka

OTP banka preuzela je Splitsku banku u srpnju 2021. godine, čime je postala jedna od najvećih banaka u Hrvatskoj. Ova akvizicija je bila jedna od najznačajnijih u bankarskom sektoru u posljednjih neko

Financije

HNB krediti

Hrvatska narodna banka, kao neizostavna institucija u hrvatskom financijskom sustavu, nudi različite vrste kredita za građane i poduzetnike. HNB krediti su popularni jer su dostupni širokom krugu ljud

Financije

Unicredit banka

Unicredit banka je jedna od najvećih financijskih institucija u Europi, a u Hrvatskoj je prisutna od 2002. godine. Kao dio Unicredit Grupe, ova banka je jedna od vodećih banaka u Hrvatskoj te nudi šir

Financije

Kamatna stopa kredita

Kamatna stopa kredita je jedan od ključnih elemenata prilikom uzimanja kredita. To je iznos koji klijent plaća banci za korištenje njenog novca. Kamatna stopa ovisi o više faktora, kao što su visina k