Financije

OTP banka

OTP banka je mađarska bankarska institucija koja je osnovana 1949. godine u Budimpešti. Od samih početaka, OTP banka je pružala usluge štednje i kreditiranja stanovništva u Mađarskoj. Nakon osnivanja,