Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BANJEDVORAC

Prezimena su odraz naše povijesti i kulture, te mogu otkrivati mnogo toga o našem porijeklu. Jedno od prezimena koje nosi svoju zanimljivu priču je prezime Banjedvorac. Ovo prezime ima posebno značenj