Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BANIČEK

Prezime Baniček je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali ga ima diljem svijeta. Prema podacima iz 2019. godine, u Hrvatskoj je bilo 71 osoba s ovim prezimenom. Baniček je prezime koje se sastoji od dva d