Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĆURUVIJA

Prezime Ćuruvija potječe iz Srbije i spada u skupinu prezimena koja su dobivena od nadimaka. Nadimak Ćuruvija je nastao od riječi "ćuruv" koja u srpskom jeziku označava vrstu ptice, a može se prevesti