Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAKRAČ

Značenje i porijeklo prezimena BAKRAČ: Odakle potječe?Prezime Bakrač jedno je od manje poznatih imena u Hrvatskoj, ali i dalje ima određenu povijest i značenje. Prema dostupnim izvorima, prezime Bak