Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAKLIŽA

Značenje i porijeklo prezimena BAKLIŽA: Odakle potječe?Prezime Bakliža ima zanimljivo podrijetlo koje seže u vrijeme turske vlasti na području današnje Hrvatske. Prema nekim izvorima, prezime potječ