Zanimljivosti

Modro ulje kada prskati

Pripravci od bakra u kombinaciji sa mineralnim uljima su zaštitna sredstva koja se koristi kao fungicid, insekticid, akaricid i ovicid u cijeloj Europskoj uniji. Modro ulje za plavo kupanje ili zimsko