Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJZA

Prezime BAJZA jedno je od brojnih prezimena koja se susreću u Hrvatskoj i širem području Balkana. Porijeklo prezimena BAJZA nije jednoznačno te se o njemu vodi nekoliko teorija i hipoteza.Prema jed