Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJURIN

Prezime BAJURIN je jedno od čestih prezimena na području Dalmacije, a posebice u okolici Šibenika. Ime BAJURIN ima svoje korijene u starom hrvatskom jeziku, a kao takvo, nosi sa sobom bogatu povijest