Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJEVIĆ

Prezime Bajević je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Njegovo porijeklo seže u tursko doba, kada su Osmanlije vladale ovim područjem. Prezime Bajević dolazi od turske riječi "bey", št