Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJAT

Prezimena često nose sa sobom zanimljive priče i povijesne tragove koji nas vode unatrag kroz vrijeme. Jedno od takvih prezimena je i prezime BAJAT, koje je prisutno u nekim dijelovima Hrvatske. U ovo