Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJAC

Prezime BAJAC ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prezime BAJAC potječe od osobnog imena Bajo, koje ima tursko podrijetlo. Ime Bajo znači "bogati" ili "velikodušni" na turskom, a pretpostavlja se da