Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Baja

Baja je ime koje se može čuti u različitim dijelovima svijeta, a njegovo značenje i porijeklo su zanimljivi za istraživanje. Ime Baja je poznato u Africi, Aziji, Europi, Južnoj Americi i Sjevernoj Ame