Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAICA

Prezime Baica jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je zato zanimljivo jer se može pronaći samo u nekoliko krajeva. Ako se u obzir uzme činjenica da je Hrvatska zemlja s velikim brojem