Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAHTIJAREVIĆ

Prezime Bahtijarević je jedno od češćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Ovo prezime se sastoji od nekoliko dijelova, a svaki od njih ima svoje značenje. Prvi dio prezimena, Bahtijar, ima perzijsko po