Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAČMAGA

Prezime Bačmaga ima tursko porijeklo, a može se pronaći u različitim dijelovima Turske, kao i u drugim zemljama koje su nekada bile pod turskom vlašću. Ovo prezime, kao i mnoga druga turska prezimena,