Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BACINGER

Prezime Bacinger je relativno rijetko prezime koje se javlja u Hrvatskoj, ali i u nekim drugim zemljama poput Njemačke i Austrije. Mnogi se pitaju kakvo je značenje ovog prezimena te odakle ono potječ