Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAČELIĆ

Prezime BAČELIĆ je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj te se može pronaći u nekoliko manjih mjesta u Dalmaciji. Prezime dolazi iz korijena "bačva", što znači drvena posuda za spremanje i transport t