Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Bacan

Ime Bacan jedno je od onih koja ne nalazimo često u našim krajevima, ali ga često susrećemo u drugim dijelovima svijeta. No, odakle potječe ovo ime i što ono zapravo znači?Bacan je ime koje ima svoj