Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAČAC

Bačac je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, koje je vrlo vjerojatno nastalo od imena mjesta Bača. Pretpostavlja se da je ovo prezime nastalo u vrijeme kada su se ljudi počeli prezivati po mjestima

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAĆAC

Značenje i porijeklo prezimena BaćacPrezime Baćac jedno je od češćih prezimena u Dalmaciji i hercegovačkom zaleđu. Ovo prezime često je prisutno u gradovima kao što su Dubrovnik, Šibenik, Zadar i Sp