Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BABAN

Značenje i porijeklo prezimena BABAN: Odakle potječe?Prezime BABAN jedno je od rijetkih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u nekim drugim zemljama, poput Turske. Iako se čini da je ri