Zanimljivosti

Što je azotna kiselina - Primjena azotne kiseline

Azotna kiselina je vrlo jaka neorganska kiselina, bez boje, jako izjedajućeg i otrovnog sadržaja. Vrlo je opasna za ljude jer na kožu čovjeka djeluje na način da izaziva kemijske opekotine žute boje u