Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AZIZI

Prezime Azizi u današnje vrijeme se može pronaći diljem svijeta, a posebno u zemljama poput Irana, Afganistana i Pakistana. Porijeklo ovog prezimena seže u persijski jezik, a njegovo značenje je povez